Skip to main content

אל: ראש העירייה מר משה ליאון

עובדים ותושבים נגד ההפרטה בעיריית ירושלים

עובדים ותושבים נגד ההפרטה בעיריית ירושלים

על אף הבטחת הבחירות שלך כי עובדי העירייה יועסקו ישירות על ידי העירייה, בשנתיים האחרונות הופרט מערך הטיאוט ברחובות וכעת מופרט אגף שיפור פני העיר, כשמחלקת הגינון, הלוגיסטיקה והאחזקה מופרטות לחלוטין למיקור חוץ. משמעות הדבר שעובדים שאינם מעוניינים לפרוש מעבודתם, כ-130-150 במספר, קיבלו מכתבי פיטורין ועתידים בעת מגפה לאבד את מטה לחמם.

זו פגיעה משמעותית בזכויות העובדים, במקצוע אשר כולל עבודה בגובה ועם כלים מסוכנים ודורש את מירב הפיקוח וההגנה. כפי שראינו בחודשים האחרונים, עובדי הטיאוט אשר הופרטו לעבודה קבלנית הותקפו מספר פעמים באלימות רבה ברחוב בתקיפות גזעניות. משום שלא הייתה להם ההגנה הבסיסית והדמוקרטית של וועד, דבר לא השתנה ולא ניתן להם מענה או הגנה.

למה זה חשוב?

כתושבים אנו רואים כעת את המצב בו האינטרס של הציבור יועבר לקבלנים, משמעות הדבר היא שהאחזקה של המדרכות תצטרך להיות באיכות נמוכה ביותר, שכן האינטרס לרווח הוא שיהיה כמה שיותר צורך בתיקונים. צל במרחב הציבורי? שידוע שמקל על התושבים, מעודד הליכתיות ומוריד את הטמפרטורה משמעותית. הקבלן לא רואה את האינטרס הציבורי לנגד עיניו, אלא רק את הרצון לכרות ולגזום שלא לצורך כמה שיותר עצים בשביל לגזור עוד קופון.

ההפרטה למעשה מעבירה כ-20% מהכסף הציבורי שהיה יכול להגיע לעובדים ולחזק אותם לכיסי הקבלנים המרוויחים מכל גולגולת של עובד.

אנו דורשים עירייה דמוקרטית שרואה את העובד והתושב, שמבקשת לתת כח לעובד להתארגן ולהתקדם בחייו וכח דמוקרטי לתושב לשפר את המרחב שלו מתוך ראייה רחבה הרואה את טובת הציבור ככלל. אנחנו לא מוכנים לממן את רווחי הקבלנים, אנו דורשים מערכת ציבורית יציבה ויעילה לטובת העובדים והתושבים.

עדכונים

2021-07-24 07:36:20 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2021-07-21 15:40:29 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2021-07-21 08:49:03 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2021-07-20 18:52:43 +0300

הגעתם ל-10 חתימות