Skip to main content

אל: אהוד בנאי

אומרים לא להופעה של אהוד בנאי בסילוואן בעיד אל פיטר

הצטרפו לקריאה לאהוד בנאי לבטל את הופעתו בסילוואן בעיד אל פיטר שתפגע בחופש התנועה של התושבים המוסלמים וביכולתם של התושבים לחגוג את החג.

למה זה חשוב?

ב 6.6 יחגגו תושבי סילואן את העיד אל פיטר. חג זה ילווה בחסימות כבישים ואבטחה כבדה שתפגע ביכולתם של התושבים לחגוג את החג בשקט ובשלווה בשל הופעתו של אהוד בנאי אצל מתנחלי עיר דוד.

בשבוע שעבר פנינו אליו בבקשה שיבטל את ההופעה (המכתב בהמשך) והסברנו לו את המצב המורכב בסילואן אך מנהליו דחו את בקשתינו והודיעו לנו שההופעה תתקיים כרגיל וכי בנאי ישמח לסייר וללמוד על סילואן אחרי צאת תקליטו.

אם גם אתם סבורים כמונו שפגיעה בחג וחיי השכונה אינם ראויים שתפו פוסט זה, כדי שבנאי ידע שחלק גדול מהקהל שלו אינו מאמין כי התמונה, מורכבת ככל שתהיה, מצדיקה פגיעה בחיי התושבים.

*****
אהוד שלום רב,

אני פונה אליך בשם ארגון עמק שווה, ארגון הפועל למען זכויות תרבות ומורשת ושמירה על אתרי עתיקות ורואה בארכאולוגיה אמצעי לקירוב בין עמים ותרבויות. חלק משמעותי מהעבודה שלנו מתמקד בירושלים.

לאחרונה נחשפנו לפרסומים של עמותת אלע"ד לפיהם אתה צפוי להופיע בגן הלאומי בעיר דוד ב 6.6. ולכן אנו פונים אליך כדי להציג בפניך את המציאות באתר.

עיר דוד הוא אתר ארכיאולוגי ייחודי בעל ערך היסטורי וארכיאולוגי יוצא דופן הממוקם בלב סילואן, שכונה פלסטינית במזרח ירושלים. כנגזרת מכך גם להופעה באתר יש משמעות מעבר לעוד אירוע תרבותי, והיא הופכת להופעה בשכונה פלסטינית בה מתגוררים עשרות אלפי תושבים.

מעבר לעובדה עקרונית זו להופעה בתאריך בו היא נקבעה השלכות נוספות:
ב 6.6 יחגגו תושבי סילואן את העיד אל פיטר, החג המוסלמי שמציין את סופו של צום הרמדאן. חג זה ילווה בחסימות כבישים והסדרי בטחון ואבטחה כבדים שיפגעו ביכולתם של התושבים לחגוג את החג בשקט ובשלווה.

כאדם דתי אתה ודאי מבין את המשמעות של קיום החג ומקווים שתשקול שוב את החלטתך. מעבר לכך, כאחד האמנים הבולטים בישראל להחלטתך יש משמעות בשיח הציבורי ולכן נשמח מאוד להזמין אותך לסיור באזור על מנת שתוכל להתרשם מהמציאות בשכונה ולהביא אותה למודעות ציבורית, באקט אמיתי של דיאלוג וקירוב לבבות.

נשמח לספק מידע נוסף ולסייע בכל דרך.

בכבוד רב,

איך היא תועבר

החתימות יוגשו לאמן במייל

Links

עדכונים

2019-05-27 07:13:51 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2019-05-26 20:57:57 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2019-05-26 16:41:46 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2019-05-26 15:06:43 +0300

הגעתם ל-10 חתימות