Skip to main content

אל: כל חברות וחברי הכנסת, שרי הממשלה ובראשם: ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר לביטחון פנים גלעד ארדן

עוצרות את האלימות כלפי נשים בישראל

עוצרות את האלימות כלפי נשים בישראל

אנו דורשות את יישומם המיידי של הצעדים הבאים:

יישום מידי על ידי השר ארדן את ההמלצות שגובשו בוועדה האחרונה אשר מעוכבות כבר חצי שנה.

הודעה על הכרה באלימות כלפי נשים כתופעה חברתית המחייבת התייחסות מיוחדת.

כינוס ישיבת חרום והכרזה על מצב חרום לאומי.

הצגת תוכנית ברת יישום לטיפול באלימות כלפי נשים.

הגדלת התקציב למקלטים.

למה זה חשוב?

מידי שנה נרצחות בישראל כ-20 נשים בממוצע. רק מתחילת 2017 נרצחו בישראל כ-14 נשים [נכון לזמן כתיבת שורות אלו], 4 מהן נרצחו בשבוע החולף בלבד.

פרויקט "תזכור" הוא פרי יוזמה עצמאית, שתכליתה לזכור נשים שנפלו קורבנות לאלימות כלפיהן, להנציח אותן, להביא את האסון לקדמת הבמה ולהמחיש את ממדיו. אנו פועלות מתוך ההבנה שכלל מקרי האלימות נגד נשים הינם תוצר של אקלים חברתי המאפשר את התרחשותם וכי ההפרדה ביניהם מנתקת אותם מההקשר הרחב ומאפשרת את הישנותם.

לאחר שבוע עקוב מדם, בו איבדנו ארבע מאחיותינו: מיה גורן, אודליה בכר, הנרייט קרא, ודליה ברוך, אנחנו יוצאות בקריאה לממשלה.


הסיבה שהצטרפתי

  • דרוש דחוף שינוי תודעתי. לבעיה למשל קוראים גברים מכים ולא נשים מוכות. ואין תירוצים "תרבותיים" שנאמרים כדי להפחית את עוצמת המעשה
  • הרציחות האלו מתאפשרות בגלל שדמן של הנשים הוא הפקר בגלל תפיסות עתיקות שאישה היא רכוש הגבר.

עדכונים

2017-06-16 17:45:15 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2017-06-15 15:29:52 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2017-06-15 15:00:08 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2017-06-15 11:43:56 +0300

הגעתם ל-10 חתימות