Skip to main content

To: כל חברות וחברי הכנסת, שרי הממשלה ובראשם: ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר לביטחון פנים גלעד ארדן

עוצרות את האלימות כלפי נשים בישראל

אנו דורשות את יישומם המיידי של הצעדים הבאים:

יישום מידי על ידי השר ארדן את ההמלצות שגובשו בוועדה האחרונה אשר מעוכבות כבר חצי שנה.

הודעה על הכרה באלימות כלפי נשים כתופעה חברתית המחייבת התייחסות מיוחדת.

כינוס ישיבת חרום והכרזה על מצב חרום לאומי.

הצגת תוכנית ברת יישום לטיפול באלימות כלפי נשים.

הגדלת התקציב למקלטים.

Why is this important?

מידי שנה נרצחות בישראל כ-20 נשים בממוצע. רק מתחילת 2017 נרצחו בישראל כ-14 נשים [נכון לזמן כתיבת שורות אלו], 4 מהן נרצחו בשבוע החולף בלבד.

פרויקט "תזכור" הוא פרי יוזמה עצמאית, שתכליתה לזכור נשים שנפלו קורבנות לאלימות כלפיהן, להנציח אותן, להביא את האסון לקדמת הבמה ולהמחיש את ממדיו. אנו פועלות מתוך ההבנה שכלל מקרי האלימות נגד נשים הינם תוצר של אקלים חברתי המאפשר את התרחשותם וכי ההפרדה ביניהם מנתקת אותם מההקשר הרחב ומאפשרת את הישנותם.

לאחר שבוע עקוב מדם, בו איבדנו ארבע מאחיותינו: מיה גורן, אודליה בכר, הנרייט קרא, ודליה ברוך, אנחנו יוצאות בקריאה לממשלה.

Updates

2017-06-16 17:45:15 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2017-06-15 15:29:52 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2017-06-15 15:00:08 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2017-06-15 11:43:56 +0300

הגעתם ל-10 חתימות