Skip to main content

To: היועצת המשפטית לממשלה ומנכ״לית רשות הטבע והגנים

עוצרות.ים את האפליה ברשות הטבע והגנים

עצרו את יוזמת הרחצה הנפרדת בשמורות הטבע שמפלה נשים ופוגעת בעקרון השוויון

Why is this important?

*עדכון 10.8.23 - נצחון מדהים! היועמ״שית אסרה על ההפרדה בשמורות הטבע בגלל הפגיעה בשוויון! רק השבוע הגשנו ליועמ״שית את 125 אלף החתימות על הקמפיין - ואנחנו שמחים על שומרי הסף שעדיין מגינים על הדמוקרטיה ועל האינטרס הציבורי.
אנחנו יודעים שהממשלה לא תוותר ועכשיו היא מאיימת להכשיר את האפליה בחקיקה פסולה - אבל גם אנחנו לא נוותר! הצטרפו אלינו לשלב הבא במאבק!
*עדכון 2.8.23: הפיילוט להפרדה מגדרית במעיינות יחל בשבוע הבא בהוראת השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, הוא יתקיים בשני פארקים של רשות הטבע והגנים. התוכנית של סילמן מנוגדת להחלטת המשנה ליועמ״ש לשעבר, דינה זילבר, שקבעה שכל ניסיון לאכוף הפרדה מגדרית במעיינות ללא חקיקה - איננה חוקית.
הממשלה בזה לחוק ולשוויון, רומסת את זכויות הנשים גם במעיינות הציבוריים של כולנו ודורסת את החלטת השרה לשעבר זנדברג שלא לאפשר הפרדה מגדרית במעיינות של רשות הטבע והגנים - החלטה שהתקבלה בזכות הלחץ הציבורי והקמפיין שלנו.
לא נסכים להעלמת נשים מהמרחב הציבורי, לא נסכים להפרדת אימהות מיילדיהן ולאפלית נשים רק בגלל שכוחות שמרניים מבקשים לכפות עלינו את אורח חייהם. אנחנו דורשות ודורשים לבטל את התוכנית להפרדה מגדרית במעיינות לאלתר.**

בלחץ גורמים דתיים שמטרתם דיכוי נשים וצמצום הזכויות שלנו במרחב הציבורי החליטה רשות הטבע והגנים לקדם חקיקה לרחצה בהפרדה בשמורות טבע. מדובר בתקדים מסוכן ואם הוא ייצא לפועל, עוד ועוד גופים ציבוריים עלולים להפלות נשים בחסות החוק.

לפני כמה חודשים קבעה המשנה ליועמ״ש דינה זילבר, כי לרשות הטבע והגנים אין סמכות לביצוע הפרדה, למרות זאת, רט״ג מנסה את מזלה שוב בניסיון להפלות ולהדיר. זה הזמן להפעיל על רט״ג לחץ ציבורי.

בואו נראה ליועמ״ש ולמנכ״לית רט״ג ששמורות הטבע שייכות לכל המגדרים ושאנחנו דורשות גישה מלאה אליהן בכל שעה מבלי להיות מודרות ומושפלות. הצטרפו עכשיו:

*תמונה: ניר טופר

Updates

2023-08-03 18:26:04 +0300

100,000 signatures reached

2023-08-02 22:19:40 +0300

50,000 signatures reached

2021-05-08 19:48:29 +0300

20,000 signatures reached

2021-05-08 13:59:28 +0300

10,000 signatures reached

2021-05-08 09:11:36 +0300

5,000 signatures reached

2021-05-07 13:31:32 +0300

1,000 signatures reached

2021-05-07 11:28:18 +0300

500 signatures reached

2021-05-06 18:13:30 +0300

100 signatures reached

2021-05-06 14:28:44 +0300

50 signatures reached

2021-05-06 13:16:52 +0300

25 signatures reached

2021-05-06 12:45:07 +0300

10 signatures reached