Skip to main content

אל: מפקד מחוז ש"י - ניצב עוזי לוי

עוצרים את אלימות המתנחלים

העמד לדין את המתנחל שפרץ וגנב - הוא אינו מעל החוק.

למה זה חשוב?

לפני מספר ימים מתנחל פרץ למבנה חקלאי פרטי של תושב פלסטיני - השחית, הרס וגנב רכוש. מצלמת אבטחה תיעדה את מעשיו ולמרות שהוגשה תלונה במשטרה - המשטרה בחרה להתעלם ולא לעשות דבר!

אלימות מתנחלים היא חלק בלתי נפרד משגרת החיים של הפלסטינים. חוסר אכיפה והתעלמות המשטרה מקרים כאלו נותנים לגיטימציה לאלימות! מעל ל- 90% מהתלונות שפלסטינים מגישים למשטרת מחוז ש"י נסגרות ללא הגשת כתב אישום, כלומר- ללא טיפול. למרות שהמתנחלים מעבר לקו הירוק - הם לא צריכים להיות מעל החוק. לא ניתן להפקרות להימשך - בואו נייצר מספיק רעש ולחץ ציבורי כדי לגרום למשטרה לבצע את עבודתה.

הצטרפו לקריאתנו למפקד מחוז ש"י - ניצב עוזי לוי, לטפל בתלונה ולהעמיד לדין את המתנחל האלים והפושע.

*בתמונה: צילום מסך מתיעוד מצלמת האבטחה כפי שפורסם בכלי תקשורת שונים

Links

עדכונים

2022-08-16 17:17:25 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2022-08-16 16:15:08 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2022-08-16 00:09:37 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2022-08-15 18:47:24 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2022-08-15 17:59:07 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2022-08-15 17:33:44 +0300

הגעתם ל-10 חתימות