Skip to main content

אל: ראש עיריית ירושלים משה ליאון וחברי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה בעיריית ירושלים

עוצרים את תוכנית כרמית לבניית מגדלי ענק בעמק שבין קרית היובל ועין כרם

אל תתנו ידכם להרס ירושלים! תוכנית כרמית עומדת לגזול מתושבי האיזור שטח שנועד לשימוש ציבורי ועומדת להחריב אתר טבע עירוני נדיר. זו פגיעה נופית, סביבתית, חברתית וגם כלכלית שתביא להרס נרחב בעין כרם, בקרית היובל, בירושלים ובהרי ירושלים. עצרו את תוכנית כרמית ההרסנית, ושמרו על מתחם כרמית כפי שיועד - כשטח ציבורי.

למה זה חשוב?

***עדכון 3.6.2-24***
בימים אלו התוכנית חזרה להתקדם ואנחנו חייבים את עזרתכם.ן.  - יחד יש לנו את הכוח לעצור את היזמים שמעוניינים להתעשר על חשבון הציבור.  אין לנו הרבה זמן  - היזמים מנצלים את המלחמה ואת העובדה שכולנו כבר עייפים ממאבקים כדי להתקדם ללא התנגדות, אבל אנחנו לא נאפשר להם. 

ביום רביעי ה-5 ביוני ב-20:00 בערב נקיים מפגש שבו נסביר מדוע התוכנית הרסנית בכל ההיבטים - תשתיות שיקרסו, פקקים עצומים, פגיעה אנושה באתר טבע עירוני ואחת הריאות הירוקות האחרונות שנשארו לתושבי קריית יובל.  נסביר למה מדובר בתוכנית שתפגע בכל יוזמות ההתחדשות העירונית האחרות שכבר אושרו, ונציג את התהליך שבו היזמים רכשו את הקרקע במחיר מציאה והיום מעוניינים לשנות לה ייעוד ולגרוף הון.   המפגש יתקיים בבית ״רשות הרבים״ - אהרון רבינוביץ 33


*** עדכון 25.1.22 ***
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אישרה גרסה "מצומצמת" של התוכנית, לפיה על השטח המיועד למבני ציבור יבנו "רק" 1,000 יחידות דיור, במגדלים בני מעל 20 קומות. 
טרם נקבע מועד לדיון בוועדה המחוזית. לחץ ציבורי על מקבלי ההחלטות יכול לגרום לפסילת התוכנית עוד לפני שתעלה לדיון, כמו שכבר קרה בעבר. 
אין סיבה לאפשר ליזם פרטי לבנות יחידות דיור על שטח המיועד למבני ציבור. יש למנוע גריפת רווח פרטי על חשבון שטחי ציבור והתחדשות עירונית.
אנו זקוקים לעזרתך על מנת לעורר הד ציבורי שיגייס חברי כנסת ושרים להתנגד לתוכנית ההרסנית הזו. נבקש מאוד להמשיך להפיץ את העצומה נגד התוכנית. התגייסות של הציבור היא שתכריע את הכף!

*** עדכון 13.1.22 ***
עוצרים את תוכנית כרמית!
 
ביום רביעי, 5.1.22, אישרה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה של עיריית ירושלים את התוכנית לבניית שכונה חדשה במתחם כרמית שבין קרית היובל ועין כרם. השטח נרכש על ידי שלמה דרעי ויזמים נוספים לפני שנים רבות. נסיונות קודמים של היזמים לקדם בנייה למגורים במקום נדחו על ידי ועדת התכנון המחוזית.

התוכנית מחייבת שינוי של ייעוד הקרקע מ'חקלאית' ו'מבני ציבור', לקרקע המיועדת לבנייה צפופה של יחידות דיור. התוכנית כוללת בניית 1,250 דירות במגדלים מדורגים עד 15 קומות, כאשר מופע הבינוי לצופה מעין כרם יגיע לשלושים קומות. הוועדה המקומית אישרה תוכנית "מצומצמת" שבה ישמש כל השטח שיועד לחקלאות - 46.3 דונם - כפארק עירוני. הבניינים הצמודים לעין כרם בוטלו ונשארו "רק" המגדלים על השטח המיועד למבני ציבור – "רק" 1,000 יחידות דיור.
 
בקריית היובל מתוכננת התחדשות עירונית עצומה - תוספת של אלפי יחידות דיור חדשות במתחם שצמוד לעמק כרמית. תושבי קרית היובל המצטופפים זקוקים לשטחים פתוחים ולמבני ציבור ותעסוקה שלהם, כבר עכשיו, ולכך מיועד העמק. יחידות דיור בעמק כרמית יפגעו בהתחדשות העירונית, יעמיסו על התחבורה, הניקוז והביוב. התוכנית רעה לשכונה וטובה רק ליזמים.

תוכנית כרמית תעלה בקרוב לדיון בוועדה המחוזית. בקרוב צפוי גם דיון מקדים של מועצת העיר, שדרש חבר המועצה ויו"ר סיעת ה"התעוררות בירושלים" עופר ברקוביץ. חיוני להבהיר למקבלי ההחלטות שהציבור הרחב מתנגד לה בתקיפות. גופים רבים חוברים להתנגדות לתוכנית, ביניהם מנהל קהילתי יובלים, ועד עין כרם, שדולת ירושלים בת-קיימא, החברה להגנת הטבע, נבחרות ונבחרי ציבור.

אנו זקוקים לעזרתך על מנת לעורר הד ציבורי שיגייס חברי כנסת ושרים להתנגד לתוכנית ההרסנית הזו!

עדכונים

2022-01-05 07:50:36 +0200

הגעתם ל-1,000 חתימות

2022-01-04 19:59:19 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2022-01-04 15:33:28 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2022-01-04 15:02:19 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2022-01-04 14:42:50 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2022-01-04 14:31:17 +0200

הגעתם ל-10 חתימות