Skip to main content

אל: הנהלת הטכניון

יודח ה"רב" ההומופוב מתפקידו כרב הטכניון!

אנו קוראות וקוראים להנהלת הטכניון להדיח מייד מתפקידו כרב הטכניון את אלעד דוקוב, שהשמיע אמירות הומופוביות הגובלות בהסתה, וכן לחקור אם בהתארגנות הסטודנטים שהקימו "קבוצה מעשית לפעולה" נגד קהילת הלהטב"ק בטכניון, יש משום הסתה לאלימות. אנחנו יודעות לאן קבוצות פעולה מעשית נגד להטב"קים עשויות להגיע, ואין די בגינוי ללא סנקציות חריפות שתבהרנה את חומרת ההתבטאות והשקפת העולם החשוכה העולה ממנה.
קריאתנו לכל המורות.ים במוסדות האקדמיים בכלל ובטכניון בפרט, לפתוח את השיעורים בשבוע הקרוב בהסבר ודיון על מהות חופש הפרט, ועיקרון השוויון בלי קשר לנטייה מינית.

למה זה חשוב?

הסתה נגד להטב"קים כבר הובילה בעבר למעשי רצח ולהתנכלויות אחרות. לא יעלה על הדעת שהמוסד הטכנולוגי המוביל בישראל, אשר אמור לייצג את חזית הקידמה האנושית, ייתן מקום לעמדות כאלה מצד בעלי תפקידים, ומה גם מצד רב המוסד אשר אמור להוות גם סוג של סמכות מוסרית. ערכי המשפחה האמיתיים הם הכרה במלוא הזכויות לכל סוגי הקשרים בהסכמה בין א.נשים, ולתאים משפחתיים מסוגים שונים לרבות משפחות מקהילת הלהטב"ק.
עוד זכורה פרשת "צינור הדם" בה תלמידי.ות הטכניון התמודדו עם מטלה טכנית מבלי לשאול מה הקשרה המוסרי, והסערה הציבורית שהתחוללה אז. הטכניון ומוסדות אחרים למדו לקח מכך, וראוי שלא ישתמטו מהתמודדות מוסרית נחושה כנגד
תופעות חמורות כגון ההתבטאות הנדונה.

קישור:
מאמר ב"הארץ": רב בית הכנסת בטכניון קרא למתנגדים לאירועי הגאווה "לקחת אחריות על הקמפוס"
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.10780016

זכויות יוצרים:
התמונה בבעלות הטכניון ברשיון CC לפרסום ציבורי עם קרדיט.
התמונה נערכה בהתאם לאותו רישיון.

עדכונים

2022-05-05 19:51:11 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2022-05-05 17:28:11 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2022-05-05 17:09:44 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2022-05-05 13:23:30 +0300

הגעתם ל-10 חתימות