Skip to main content

To: מר משה לאון, ראש עיריית ירושלים

ירושלמים נגד מזרקה גרנדיוזית בכיכר וינגייט

אנו תושבי שכונות העיר ההיסטורית ותושבים מכל חלקי העיר פונים אליך בבקשה לשנות תכנית זאת ולהתאימה לרוח המקום של ירושלים ההסטורית - עיר עם יופי צנוע ואצילי.
כיכר וינגייט מעוצבת היום בפרופורציות מדויקות וצמחייה ירוקה השומרות על איכות ייחודית זו - אנא שמור עליה .

Why is this important?

כיכר וינגייט/סלמה נמצאית בלב העיר ההסטורית ועל הדרך המובילה למשכן נשיאי ישראל ולבית ראש הממשלה. לכן, חשוב כל כך שהכיכר תייצג את רוח המקום של ירושלים ההיסטורית, ייחודה ותרבותה.
אנחנו פונים אליך ראש עירנו, שטובת העיר לנגד עיניך, בבקשה לשנות את תכנית המזרקה המפוארת הזאת ולתרום לשימור אופייה ורוחה המיוחדת והנדירה של ירושלים.

How it will be delivered

נשלח את העצומה בדואר אלקטרוני

Updates

2022-02-03 00:39:25 +0200

500 signatures reached

2022-02-01 21:30:19 +0200

100 signatures reached

2022-02-01 20:52:50 +0200

50 signatures reached

2022-02-01 20:30:19 +0200

25 signatures reached

2022-02-01 20:21:24 +0200

10 signatures reached