Skip to main content

אל: מר משה לאון, ראש עיריית ירושלים

ירושלמים נגד מזרקה גרנדיוזית בכיכר וינגייט

אנו תושבי שכונות העיר ההיסטורית ותושבים מכל חלקי העיר פונים אליך בבקשה לשנות תכנית זאת ולהתאימה לרוח המקום של ירושלים ההסטורית - עיר עם יופי צנוע ואצילי.
כיכר וינגייט מעוצבת היום בפרופורציות מדויקות וצמחייה ירוקה השומרות על איכות ייחודית זו - אנא שמור עליה .

למה זה חשוב?

כיכר וינגייט/סלמה נמצאית בלב העיר ההסטורית ועל הדרך המובילה למשכן נשיאי ישראל ולבית ראש הממשלה. לכן, חשוב כל כך שהכיכר תייצג את רוח המקום של ירושלים ההיסטורית, ייחודה ותרבותה.
אנחנו פונים אליך ראש עירנו, שטובת העיר לנגד עיניך, בבקשה לשנות את תכנית המזרקה המפוארת הזאת ולתרום לשימור אופייה ורוחה המיוחדת והנדירה של ירושלים.

איך היא תועבר

נשלח את העצומה בדואר אלקטרוני

עדכונים

2022-02-03 00:39:25 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2022-02-01 21:30:19 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2022-02-01 20:52:50 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2022-02-01 20:30:19 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2022-02-01 20:21:24 +0200

הגעתם ל-10 חתימות