Skip to main content

אל: מכס ישראל

ישוחררו משלוחי המזון לעזה ממחסני המכס

ישוחררו משלוחי המזון לעזה ממחסני המכס

אנו דורשים שהמכס ישחרר את משלוח קופסאות השימורים מברזיל המצויות ומוחזקות בידי המכס הישראלי והמיועדות לרצועת עזה.

למה זה חשוב?

אלפי קופסאות שימורים מברזיל המיועדות לרצועת עזה ממתינות חודשים במחסני ממשלה, ובמכס מתעקשים לקבל את אישור הרבנות הראשית עבורן. זאת למרות שהבשר מיועד לאוכלוסיה מוסלמית, שמבחינתה הבשר חלאל (מותר לאכילה). מדובר בעזרה הומניטרית לאוכלוסיה ענייה המצויה במצור ואין סיבה שישראל תחזיק אותה שלא לצורך במחסניה.

עדכונים

2018-07-19 19:54:55 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2018-07-18 18:30:21 +0300

הגעתם ל-10 חתימות