Skip to main content

אל: השר לבטחון פנים אמיר אוחנה

יש לנו מספיק סכנות! תוציא את הנשק מהבית עכשיו!

הארכה נוספת של ההיתר הזמני לנשיאת נשק אבטחה אחרי המשמרת לא תספק ביטחון. היא תוסיף קורבנות חפות וחפים מפשע, כפי שהוסיפה בכל השנים שבהן החוק לא נאכף. הארכת ההיתר מתעלמת ממחקרים ומספרים המראים שהגדלת מספר כלי הירייה במרחב הציבורי והפרטי מובילה לרצח ולהרג חפים מפשע. היא נוגדת החלטה של השר היוצא שאף הוצגה בפני בג"ץ כאמצעי לצמצום סיכונים.
חזור בך מהחלטתך להאריך את ההיתר.

למה זה חשוב?

מאז שנת 2008 החוק אוסר על חברות האבטחה לשלוח את נשקן לבתי מאבטחים בתום המשמרת. בשנים הספורות שבהן החוק נאכף (2014-2015) לא נהרג אף אדם בנשק אבטחה שנלקח הביתה. אך מאז 2015, אישרו השרים לביטחון פנים בהוראות שעה מתחדשות נשיאת נשק אבטחה אחרי המשמרת, כביכול מ"טעמים ביטחוניים". מאז, נורו למוות שלוש נשים וגבר בנשק אבטחה שנישא מחוץ למשמרת. זאת בנוסף ל-36 קורבנות, נשים וגברים, שגבה נשק אבטחה בבית, ב-11 השנים שקדמו לתקופת האכיפה. הגברת התפוצה של כלי הירייה מלווה גם בעליות בתדירות ההתאבדות ונשק זה גם גבה את חייהם של מתאבדים ומתאבדות שמספרם הכולל לא ידוע.

בעקבות עתירה לבג"ץ של קואליצית האקדח על שולחן המטבח שהוגשה בידי האגודה לזכויות האזרח ואיתך מעכי - משפטניות למען צדק חברתי, ולאחר רצח ילנה יצחקבייב ז"ל בינואר השנה בידי בן זוגה בנשק האבטחה בו החזיק, החליט השר היוצא לביטחון פנים, גלעד ארדן, לצמצם במחצית (13,000) את מספר המאבטחים שרשאים לצאת לביתם עם נשק. החלטה זו, שמועד יישומה נקבע ל-1 ביולי השנה, נועדה לצמצם – ולו באופן חלקי ובלתי מספק – את הסכנה המרחפת מעל חיי בני המשפחה, נשים וגברים כאחד, ובמיוחד מעל חיי נשים החיות במערכת יחסים אלימה.

עם כניסתו לתפקיד, החליט השר לביטחון פנים, אמיר אוחנה, לדחות את יישום ההחלטה בטענה שעומדים על הפרק מהלכים מדיניים שעלולות להיות להם השלכות ביטחוניות. אף שהיה חלקי בלבד, גם הצמצום הזה בוטל. אפילו אותם 13,000 מאבטחים ימשיכו להסתובב חמושים במרחב הציבורי והפרטי שלא לצורך, ולא יפקידו את נשקם במקום העבודה.

בטענות שהציגה עד כה בפני בג"ץ, המדינה לא הצליחה להראות קשר בין נשיאת נשק אבטחה לאחר המשמרת לבין מניעה של קורבנות טרור. לעומת זאת, הקשר בין זמינות כלי ירייה לבין סיכויי הפגיעה בחיי חפות וחפים מפשע הוא קשר מוכח. הוא אף הוביל בעבר למדיניות ארוכת שנים של צמצום תפוצת הנשק ברישיון.

בשנה שבה כל כך הרבה נשים כבר נרצחו – 40% מהן בנשק חם, כולל שתיים שנרצחו בנשק מורשה – יש לנקוט צעדי מניעה נחרצים במקום לשלוח אקדחים מיותרים לזירה מדממת זו!

Links

עדכונים

2020-07-27 15:33:08 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2020-07-20 18:03:32 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2020-07-20 16:36:54 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2020-07-20 14:24:25 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2020-07-20 12:13:07 +0300

הגעתם ל-10 חתימות