Skip to main content

אל: אלוף פיקוד המרכז נדב פדן

יופסק גירוש תושבי בקעת הירדן הפלסטינים

אנחנו דורשות/ים ממך לחדול מהוצאת צווי גירוש קצרים (יום, יממה וכו') לקהילות הרועים בבקעת הירדן (שטח סי)' המאלצים אותם לעזוב את המגורים שלהם ולשהות בחוץ ללא צל וללא מחסה.

למה זה חשוב?

בשנים האחרונות, ובעיקר מאז תחילת שנת 2013 מורה הצבא מעת לעת על פינוי זמני של קהילות השוכנות בשטחים שישראל הכריזה עליהם כעל "שטחי אש", בתואנה שהדבר נחוץ לצבא לצורך אימונים.צווים שנמסרו לתושבים הם נדרשו לעזוב את מקומות יישוביהם לתקופה שנעה בין כמה שעות ליומיים, ונקבע כי אם לא יעשו כן – הם יפונו בכוח, בעלי החיים שברשותם יופקעו והם יחויבו בהוצאות הפינוי. בחלק מהמקרים שתיעד בצלם ההתראה בדבר הפינוי נמסרה לתושבים רק בעל פה. (מקור: בצלם)

מדובר במעשה בלתי מוסרי ובלתי הומני בעליל. זהו אזור שנכבש על ידי ישראל במלחמה ועל כן תושביה מוגנים על ידי אמנת ג'נבה שישראל חתומה עליה. כל מעשה כזה הוא בגדר פשע מלחמה, שאנחנו אזרחי המדינה, מסרבים/ות להיות שותפים לו.

תארו לכם/ן שאתם/ן מקבלים/ות הודעה שעליכם/ן לפנות את הבית שלכם/ן ללא יכולת להכנס אליו ליום או יממה שלמה. אין לכם/ן לאן ללכת ומסביב חום (40מעלות) ואין אפילו עצים לנוח תחתם. אין לנשים היכן ללכת לשירותים ואין איך להכין אוכל או כל עשייה מקיימת חיים. וכל זאת למה? כי הצבא מתאמן בתוך הבתים שלכם/ן. זכרו, לא/נשים האלה גם ככה אין מים זורמים ולא חשמל.

לקריאה נוספת על המצב בבקעת הירדן:
https://www.btselem.org/hebrew/jordan_valley

עדכונים

2018-08-01 13:06:59 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2018-07-05 14:44:55 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2018-07-05 11:54:58 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2018-07-05 08:44:30 +0300

הגעתם ל-10 חתימות