Skip to main content

אל: מנהלי בתי החולים בישראל

אל תפרו פסיקת בג״צ - אפשרו הכנסת חמץ לבתי החולים

הקשיבו לבג"צ ולא לביבי וסמוטריץ' - אשרו הכנסת חמץ לבתי החולים.

למה זה חשוב?

למרות שבג"צ הכריע נגד איסור הכנסת חמץ לבתי החולים - למנהלי בתי החולים אין גיבוי פוליטי ולכן חלקם כבר הכריזו שלא יקיימו את פסיקת בג"צ. בואו ניתן להם גב ונראה להם שציבור רחב תומך בפסיקת בג״צ.

החמץ הוא רק תירוץ - אנחנו לא קונים אותו. ביבי וסמוטריץ׳ יעשו הכל כדי להחזיר את הימין הקיצוני לשלטון - לא ניתן להם: זה מאבק על שלטון החוק ועל החופש שלנו.

התקפלות בנושא החמץ היא התקפלות בפני הימין הקיצוני. קיימו את פסיקת בג"צ עכשיו - אשרו הכנסת חמץ לבתי החולים בפסח.

חתמו ושתפו. - ואנחנו נדאג להגיש את החתימות והקריאה למנהלי בתי החולים.

קריאה נוספת: https://www.ynet.co.il/news/article/ryy5irix9

צילום: Daniel Case, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

עדכונים

2022-04-06 20:19:27 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2022-04-06 15:03:41 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2022-04-06 12:52:17 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2022-04-06 12:35:41 +0300

הגעתם ל-10 חתימות