Skip to main content

אל: שר הביטחון - בני גנץ

גם לילדים פלסטינים מגיע חינוך

גם לילדים פלסטינים מגיע חינוך

עצור את הריסת בית הספר בראס א-תין!

דווקא עכשיו, בתקופה של מגיפה ומשבר כלכלי, המינהל האזרחי החליט להרוס את בית הספר של ראס א-תין, שבו לומדים 50 ילדים וילדות פלסטינים. אתה אחראי על זכותם הבסיסית של הילדים האלה לחינוך, לכן אנחנו פונים אליך ומבקשים שתודיע לאלוף פיקוד מרכז ולמינהל האזרחי כי החלטת לבטל את הריסת בית הספר ולאפשר לתלמידים ולתלמידות להמשיך ללמוד.

למה זה חשוב?

בקהילה הבדואית ראס א-תין שממזרח לרמאללה מתגוררים כ-280 תושבים. התושבים הללו התיישבו במקום הנוכחי לאחר שגורשו מספר פעמים ממקומות אחרים. גם עכשיו הרשויות הישראליות מנסות לגרש את חברי הקהילה באמצעות הוצאת צווי הריסה, הריסות בתים, הגבלה על גישה לשטחי המרעה של הרועים ומניעת חיבור לתשתיות בסיסיות כמו מים וחשמל.

צה״ל, ששולט בשטח, לא מאפשר לילדי הקהילה לממש את זכותם הבסיסית לחינוך, ומונע מהילדים את האפשרות היחידה ללמוד. מרבית התלמידות והתלמידים לא הלכו כלל לבית הספר ומיעוטם עבר דרך חתחתים ארוכה בכדי להגיע לבית הספר בכפר הסמוך. הקהילה הצליחה לגייס תרומה מארגון הומניטרי כדי לבנות בית ספר קטן, וכעת הוא נמצא בסכנה. ללא בית הספר הזה, הילדים ובמיוחד הילדות יאלצו להישאר בבית ויאבדו את זכותן לחינוך. לילדי ראס א-תין אין אפשרות ללמידה מרחוק מאחר ובראס א תין אין חיבור לחשמל, אין אינטרנט ולילדים אין מחשבים.
לקמפיין בערבית כנסו לכאן- https://my.zazim.org.il/petitions/l-tfl-lflstynywwn-ydan-lhm-lhq-fy-lt-lym

#התמונה מתוך עמוד הפייסבוק של ראשת מחוז רמאללה Dr.Laila Ghannam د.ليلى غنام

עדכונים

2020-10-22 18:25:56 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2020-10-21 12:39:55 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2020-10-21 09:17:18 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2020-10-21 07:59:06 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2020-10-20 16:12:34 +0300

הגעתם ל-10 חתימות