בחזרה לעמוד הקמפיין

אל: הוועדה לתשתיות לאומיות, מנהל התכנון

מצילים את מערת איילון لننقذ كهف أيالون

הסיבה לחתימה

  • הגנה על ערכי טבע נדירים.