בחזרה לעמוד הקמפיין

אל: הנשיא, ראש הממשלה ורעייתו, ראש רשות ההגירה

אל תגרשו אותי!

הסיבה לחתימה

  • הוגש ערר יש לאפשר לדון בו. ככה פשוט. נסיון להתעלם מהערר מעיד על העדר תום לב.