בחזרה לעמוד הקמפיין

אל: יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל

מכתב גלוי ללשכת עורכי הדין הקורא לחזור מההחלטה על השעיית רשיונו של עו"ד ברק כהן

הסיבה לחתימה

  • גם מניעת פוליטיזציה של לשכת עורכי דין, גם מניעת התעמרות של לשכת עורכי דין בחבריה וגם שמירה על עקרון חופש הביטוי.