בחזרה לעמוד הקמפיין

אל: משרד החוץ

סיוע הומניטרי לעם התיגרי הנמצא בסכנת הכחדה.

הסיבה לחתימה

  • "לא תעמוד על דם רעך"