Skip to main content

אל: פרקליטות מחוז ירושלים

צדק לקים

תקנו את כתב האישום נגד יובל כרמי והוסיפו סעיף אישום באונס

למה זה חשוב?

מעשי האונס והתקיפה שביצע לכאורה הפסיכולוג יובל כרמי זעזעו מדינה שלמה, אחרי שקים ארד האמיצה התלוננה, התראיינה וסיפרה על הזוועות שביצע בה לכאורה המטפל עליו סמכה. אבל כשהגיע הזמן להגיש כתב אישום, פרקליטות מחוז ירושלים הסתפקה במקרה שלה באישום בגין ״יחסי מין בין מטפל נפשי למטופלת״ במקום להאשים את כרמי באונס.

כדי שיהיה צדק לקים ולמתלוננת הנוספת, וכדי שביטחונם של נשים וגברים בטיפול לא יהיה הפקר, אנחנו דורשות ודורשים מפרקליטות מחוז ירושלים להשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להעמיד את יובל כרמי לדין על אונס מטופלת, שהוא המעשה שאותו ביצע לכאורה.

חשוב לציין שהעונש המירבי על עבירת אונס הוא 16 שנים, ואילו העונש המירבי על עבירת ״יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל.ת״ הוא 4 שנים בלבד - כך שהאישום המופחת יקל על הפוגע וימנע צדק מהמתלוננת. הפרקליטות עושה עוול כשהיא משתמשת בסעיף חוק בעייתי זה, כיוון שלעולם לא יכולה להתקיים הסכמה ליחסי מין בין מטפל למטופלת.

מחאה ציבורית כבר הצליחה לאחרונה לגרום לפרקליטות המדינה להחמיר את כתב האישום נגד ירין שרף, החשוד באונס במלונית הקורונה. בואו נפעל יחד כדי שהפרקליטות תתקן את כתב האישום גם כאן, תוסיף אישום באונס, ותיתן לבית המשפט להכריע. הצטרפו אלינו ודרשו צדק לקים.


הסיבה שהצטרפתי

  • מלחתחילה לתת לבן אדם להסתובב חופשי אחרי מה שהוא עשה הייתה טעות.
  • כבת אדם, כאישה, כאשת מקצוע, כפסיכולוגית - חייבים להוקיע את התופעה באופן הכי יסודי
  • כיפוף הגבולות הזה בין מה מותר ומה אסור בטיפול, הוא לא של הפרקליטות. יחסי מטפל מטופל ברורים זקוקים למערכת חיצונית המכירה בגבולות ומקפידה עליהם. איך אפשר להיכנס לטיפול בידיעה שאת בכזו עמדת נחיתות, שקולך אינו נשמע? פשוט בושה שבכלל הוגש כזה כתב אישום מלכתחילה.

עדכונים

2021-09-14 12:27:02 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2021-09-13 16:47:49 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2021-09-12 22:55:27 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2021-09-12 15:47:36 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2021-09-12 13:05:55 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2021-09-12 11:13:19 +0300

הגעתם ל-10 חתימות